Kino Hel, ul. Poznańska 36, 63-300 Pleszew

Telefon do kina: 62-74-21-744 (czynny w godzinach działalności kina)

E-mail: kinohel@wp.pl

Telefon do Domu Kultury: 62-74-28-362 (od poniedziałku do piątku, godz 8.00 – 20.00)

UWAGA: Wszelkie przesyłki dla kina Hel (filmy, plakaty i in.) prosimy słać na adres:

Dom Kultury, ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew, z dopiskiem „Kino Hel.

Dziękujemy!

JAK DOJECHAĆ?