Internetowa sprzedaż biletów w Kinie Hel

Internetowa sprzedaż biletów w Kinie Hel

Dom Kultury w Pleszewie pozyskał środki i realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet Modernizacja kin współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie. Projekt dotyczył wdrożenia systemu do internetowej sprzedaży biletów z instalacją, serwisem i oprogramowaniem. System pozwoli na zakup lub rezerwację biletu w każdym dowolnym miejscu.

System pozwolił na definiowanie miejsc w sali widowni jedno lub wielosektorowej, definiowanie różnych schematów biletowych, cenników biletów i typów biletów z możliwością dedykowania ich do konkretnego stanowiska sprzedaży lub dystrybucji internetowej.

System ma możliwość przypisywania produktów do biletów np. okularów kinowych sprzedawanych zarówno w kasie jak i Internecie.
System pozwala na zakup biletów bez konieczności tworzenia konta użytkownika, a jedynie po wypełnieniu formularza z następnymi polami: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, wraz z zabezpieczeniem danych osobowych klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dzięki integracji systemu z istniejącą witryną internetową kina, zoptymalizowaną do obsługi przez urządzenia mobilne możliwy jest zakup biletu poprzez telefon komórkowy lub tablet wraz z przesłaniem na urządzenie potwierdzenia zakupu / biletu w postaci kodu 2D. Opłaty za bilet zakupiony w Internecie można dokonać za pośrednictwem bankowości internetowej lub aplikacji mobilnych najpopularniejszych banków, karty kredytowej lub innych metod płatności mobilnych.

Ponadto instalacja tego systemu ułatwi rozliczenia Kina Hel z dystrybutorami filmowymi.
System internetowej sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie Hel uruchomiony został w miesiącu kwietniu 2018.

 

Bilety można zakupić poprzez zakładkę BILETY w menu naszej strony; bądź klikając na guzik o nazwie ‘Kup bilety On-line’ na stronie głównej naszej strony www.kinohel.pl  lub wchodząc bezpośrednio na stronę www.bilety.kinohel.pl, a następnie postępując zgodnie ze wskazówkami na ekranie.