62-74-21-744 czynny w godzinach otwarcia kasy kina
kontakt@kinohel.pl

Digitalizacja

DIGITALIZACJA KINA HEL W PLESZEWIE

Dom Kultury w Pleszewie zakończył realizację projektu polegającego na zakupie i montażu projektora z możliwością wyświetlania filmów 3D.
Projekt pt. "Digitalizacja Kina Hel w Pleszewie" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI - Turystyka i środowisko kulturowe; Działania 6.2 - Rozwój Kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego; Schematu III - Infrastruktura kin Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach zadania został zakupiony następujący sprzęt:

  • Kinowy projektor cyfrowy zgodny ze specyfikacją DCI, w technologii DLP spełniającym normy wyznaczone dla zawodowego kina cyfrowego
  • Serwer Kina cyfrowego z pełnym certyfikatem DCI
  • Procesor wizyjny (switcher/skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł (komputer, DVD, beta, satelita itp.)
  • Obiektyw projekcyjny - zmotoryzowany Prime Lens motorized 1.2" DC2K
  • Panel (komputer do obsługi) - notebook z oprogramowaniem do obsługi projektora
  • Lampa XBO 3000W/DHP otr. OSRAM 1,2" DC2K
  • System 3D do projekcji DepthQ - polaryzator światła synchronizowany z serwerem i projektorem
  • Okulary pasywne
  • Stolik uniwersalny pod projektor
  • Ekran kinowy z materiałem typu Perlux Spectral 240 3D z miniperforacją

Budżet całego projektu to 381 368,14 zł z czego 40% kosztów kwalifikowanych tj. 111 112,16 zł zostanie sfinansowaych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dom Kultury w Pleszewie, ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew
www.dkpleszew.pl / www.kinohel.pl / email: dkpleszew@wp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACUJNEJ WIELKOPOLSKI